Zmiana terminu szkolenia dla kadry WSP TWP

Pragniemy poinformować, że z przyczyn niezależnych od Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” uległ zmianie termin szkolenie dla kadry dydaktycznej WSP TWP w Warszawie pt:

„Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry w zakresie zastosowania technologii informacyjnych w dydaktyce i badaniach naukowych”.

Szkolenie odbędzie się I kwartale 2012r.

Wszystkie pozostałe kwestie związane z kursem pozostają bez zmian.

Szkolenie jest organizowane w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy