Zapytanie ofertowe na roboty remontowe i renowacyjne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

-„Roboty remontowe i renowacyjne” (Słownik główny CPV: 45453000-1)

-„Dla/przystosowao dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8)
Termin składania ofert upływa 17.10.2011r. o godzinie 16:00.
Oferty należy wysyład na adres e-mail: t.madejek@wsptwp.eu lub złożyd w postaci dokumentu na nośniku papierowym w Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn.

Specyfikacja techniczne i szczeguły zamówienia są dostępne TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy