Akademickie Biuro Karier w maju

Akademickie Biuro Karier (ABK) w maju pozyskało 229 ofert pracy dla naszych studentów. Najwięcej bo aż 85 ofert pozyskało biuro ABK z Człuchowa.

W ciągu miesiąca biuro z Katowic we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Metis” w Katowicach oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy zorganizowało konferencję metodyczną „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w gimnazjum. Doradztwo edukacyjno – zawodowe”. Biuro rozesłało również do studentów i pracodawców ankiety badania pt. „Uczelnia przyjazna pracodawcą”.

ABK w Lublinie przeprowadziło bezpłatne Warsztaty twórczości, natomiast oddział ABK                             w Człuchowie prowadził przygotowania do konferencji „Student na lokalnym rynku pracy”, która odbędzie się 15.06.2011 r. w Człuchowie.

Biuro Karier z Olsztyna w maju wzięło udział w konferencji na temat rynku pracy w Niemczech oraz poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w konferencji „Rodzina współczesna wielowymiarowym środowiskiem”. Biuro we współpracy z FIKA (Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”) zorganizowało spotkanie otwarte „Aspekty prawne ochrony dóbr osobistych” oraz spotkanie eksperckie z czytelnikami Gazety Nidzickiej.

W Szczecinie ABK rozpoczęło przygotowania do uroczystego absolutorium, współpracowało przy konferencji „Projekt socjalny – wyzwanie czy rzeczywistość” oraz konferencji naukowej „Resocjalizacyjna wartość pracy”. Biuro rozpoczęło również przygotowania do udziału Uczelni w Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych „Pod Plantami”.

Biuro główne ABK w Warszawie wspierało działania promocyjne poprzez rozpowszechnianie podczas zjazdów, wśród studentów informacji o bieżących wydarzeniach, oraz udział w Juwenaliach studenckich. Biuro przygotowało również i przeprowadziło szkolenie dla pracowników ABK „Train the trainer” oraz wzięło udział w badaniu „Uczelnia przyjazna pracodawcą”.

Działalność ABK jest realizowana przez Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy