Podnoszenie kompetencji kadry

 

W ramach kursów dla kadry dydaktycznej Uczelni z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w dydaktyce trwają prace nad nowym programem szkoleń.

W najbliższym czasie wykładowców pracownicy dydaktycznie Uczelni otrzymają e-mail z ankietą mającą określić ich potrzeby edukacyjne w tym zakresie.

W oparciu o wyniki ankiet zostanie przygotowane szkolenie uwzględniające potrzeby kadry dydaktycznej WSP TWP w Warszawie.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy