Zakończył się nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych

Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” zakończyło nabór podań o przyznanie stypendiów naukowych.

Do biura Projektu wpłynęło 6 wniosków o stypendium doktorskiego, 5 podań o przyznanie stypendium dla adiunktów i 1 zgłoszenie o przyznanie stypendium profesorskiego.  Wnioski zostały zweryfikowane przez Komisję  stypendialną, która przeakzala stosowne rekomendacje do decyzji JM Rektora. Lista osób, które otrzymały stypendium zostanie umieszczona na stronie Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy