Kurs PRINCE 2 zakończony

 

Zakończyły się  kursy z zakresu zarządzania metodologią PRINCE 2, zorganizowane dla kadry zarządzającej Uczelnią. 

Egzaminy na poziomie PRINCE II Foundation zdali: Jego Manificencja Prof. dr hab. Julian Auleytner, Pełnomocnik Rektora ds. EFS – dr hab. Mirosław Grewiński, Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach – dr Wojciech Zając, Prodziekan Wydziału katowickiego – dr Lucyna Skorecka oraz Kierownik Dziekanatu Wydziału w katowickiego – mgr Małgorzata Nowak, , Pełnomocnik Rektora ds. Technologii Informacyjnych – dr Józef Piskorz, Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie, mgr Tomasz Madejek, Kierownik Działu Nauczania – mgr Iwona Gusta, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość, mgr Mariusz Łopaciński. 

Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, mgr Joanna Lizut zdała egzamin na poziomie PRINCE II Practicioner.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy