Konkurs stypendialny – III edycja (2011r.)

Od 1 do 28 kwietnia doktoranci, adiunkci i profesorowie, zarówno związani zawodowo z WSP TWP w Warszawie, jak również nie związani umową o pracę lub umową cywilnoprawną z Uczelnią mogą starać się o przyznanie stypendium na projekty badawcze.

Pieniądze na stypendia są przyznawane w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Szczegóły dotyczące warunków udziału:

Dokumenty związane z przyznaniem stypendiów:

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia:

tel./faks 022 822 10 58,

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy