Kursy ECDL core Europejski certyfikat umiejętności komputerowych

Kursy są realizowane w oparciu o współpracę WSP TWP w Warszawie z MCSK Sp. z o.o (Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji ) oraz Fundacją Apostolstwa Eucharystycznego – Partnera w projekcie. W ciągu pięciu lat z kursów skorzysta 108 osób niepełnosprawnych, zyskując umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, potwierdzoną europejskim certyfikatem.
Dla ułatwienia prowadzenia kursów komputerowych zakupiona została mobilna pracownia oraz sprzęt komputerowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy