Umożliwienie studiów na odległość platforma e-lerningowa

Platforma e-lerningowa stanowi integralny element systemu studiów na odległość, realizowanych przez WSP TWP w Warszawie od 2008r. Studia w tym trybie są idealnym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych, ponieważ nie wymagają od nich codziennego uczęszczania na zajęcia, zapewniając jednocześnie wirtualny kontakt z wykładowcą.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy