Pracownicy

Kurs dla kadry dydaktycznej Uczelni »

Wszystkich pracowników dydaktycznych WSP TWP w Warszawie zapraszamy na bezpłatny kurs „zastosowanie technologii informacyjnych w dydaktyce i badaniach naukowych” realizowany na Wydziale Nauk Humanistyczno- Społecznych w Olsztynie.
W trakcie trwania zajęć wykładowcy pracujący w WSP TWP w Warszawie będą mieli możliwość nabycia umiejętności, dzięki którym nauczą się wykorzystywać narzędzia informatyczne w celu podniesienia efektywności prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych i badań naukowych.
Plan kursu można znaleźć TUTAJ

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić kwestionariusz dostępny na stronie internetowej TUTAJ oraz w dziekanacie Wydziału w Olsztynie a następnie, wraz z kserokopią dowodu osobistego złożyć w dziekanacie Wydziału.

Więcej informacji na temat kursu udziela Wydział Nauk Społecznych w Warszawie tel. 089 542 75 36.

Kadra kierownicza Uczelni »

Podnoszenie kompetencji w zakresie technologii informatycznych, pozyskiwania środków zewnętrznych i zarządzania metodologią PRINCE 2 – to oferta kursów, których główną grupą docelową jest kadra zarządzająca Uczelni.

Podczas kursów zdobędą kluczowe w nowoczesnej Uczelni umiejętności, takie jak wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT w zarządzaniu, metody i źródła pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zarządzanie nowoczesną metodą uznawaną na terenie całej Europy. Terminy kursów zostaną podane w późniejszym terminie.

Kurs trenerów ECDL- zakończono »

Kurs trenerów ECDL był skierowany do kadry dydaktycznej Uczelni. W jego ramach, siedmiu pracowników WSP TWP w Warszawie przeszło szkolenie, które umożliwiło im szkolenie i egzaminowanie w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy