Pracownicy

Zmiana terminu szkolenia dla kadry WSP TWP »

Pragniemy poinformować, że z przyczyn niezależnych od Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” uległ zmianie termin szkolenie dla kadry dydaktycznej WSP TWP w Warszawie pt:

„Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry w zakresie zastosowania technologii informacyjnych w dydaktyce i badaniach naukowych”.

Szkolenie odbędzie się I kwartale 2012r.

Wszystkie pozostałe kwestie związane z kursem pozostają bez zmian.

Szkolenie jest organizowane w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Kurs dla kadry dydaktycznej WSP TWP »

Serdecznie zapraszamy kadrę dydaktyczną WSP TWP do udziału w szkoleniu: 

„ Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry w zakresie zastosowania technologii informacyjnych w dydaktyce i badaniach naukowych”

Szkolenie jest organizowane w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Projekt pokrywa koszty noclegu i wyżywienia.

Termin szkolenia: 6-8 grudnia 2011r.
Miejsce: WNSP w Katowicach
Nabór trwa do 20.10.2011r.

Szkolenie będzie prowadzone przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają certyfikaty.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Panel informacyjny dotyczący kierunków rozwoju Uczelni oraz w oparciu o wdrażaną Strategię Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość.
  2. Panele merytoryczne:
   • Grafika menadżerska (tworzenie własnego wzorca prezentacji, projektowanie prezentacji, elementy graficzne w prezentacjach, prezentowanie pokazu slajdów).
   • Technologie informacyjno – komunikacyjne ( istota technologii informacyjno- komunikacyjnych, komunikatory internetowe, fora dyskusyjne).
   • Arkusze kalkulacyjne (zarządzanie danymi w arkuszu, analiza danych, wykresy i elementy graficzne w arkuszach, zarządzanie danymi w skoroszytach.

Zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”
Tel./faks: 22 822 10 58
e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu
ul. Opaczewska 42/3
02-397 Warszawa

Podnoszenie kompetencji kadry »

 

W ramach kursów dla kadry dydaktycznej Uczelni z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w dydaktyce trwają prace nad nowym programem szkoleń.

W najbliższym czasie wykładowców pracownicy dydaktycznie Uczelni otrzymają e-mail z ankietą mającą określić ich potrzeby edukacyjne w tym zakresie.

W oparciu o wyniki ankiet zostanie przygotowane szkolenie uwzględniające potrzeby kadry dydaktycznej WSP TWP w Warszawie.

Kurs PRINCE 2 zakończony »

 

Zakończyły się  kursy z zakresu zarządzania metodologią PRINCE 2, zorganizowane dla kadry zarządzającej Uczelnią. 

Egzaminy na poziomie PRINCE II Foundation zdali: Jego Manificencja Prof. dr hab. Julian Auleytner, Pełnomocnik Rektora ds. EFS – dr hab. Mirosław Grewiński, Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach – dr Wojciech Zając, Prodziekan Wydziału katowickiego – dr Lucyna Skorecka oraz Kierownik Dziekanatu Wydziału w katowickiego – mgr Małgorzata Nowak, , Pełnomocnik Rektora ds. Technologii Informacyjnych – dr Józef Piskorz, Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie, mgr Tomasz Madejek, Kierownik Działu Nauczania – mgr Iwona Gusta, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość, mgr Mariusz Łopaciński. 

Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, mgr Joanna Lizut zdała egzamin na poziomie PRINCE II Practicioner.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy