Kursy i szkolenia

Bezpłatny kurs umiejętności komputerowych ECDL w Warszawie »

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się w marcu 2012r. bezpłatny kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym (ECDL core) w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie.

Rekrutacja na kurs trwa od 01.03.2012r. do 16.03.2012r. Kurs trwa od 26.03.2012r. do 26.06.2012r.

W ramach kursu uczestnicy zyskają wiedzę na temat:

 • Praktycznego zastosowania sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania pod kątem potrzeb użytkownika.
 • Społecznych i psychologicznych skutków stosowania technologii informatycznej.
 • Zasad bezpieczeństwa pracy w sieciach i ochroną praw autorskich.

Dokładny program zajęć można znaleźć  TUTAJ.

Kurs jest realizowany we współpracy z firmą Syntea S.A (dawniej MCSK Sp z o.o.), której doświadczona kadra trenerska gwarantuje wysoki poziom zajęć. W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 120 godzin zajęć.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w kursie zapraszamy osoby niepełnosprawne.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny wypełnić i dostarczyć kwestionariusz.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 822 96 23. Materiały prosimy przesłać faksem na numer 22 668 86 28 lub mailem na adres warszawa@wsptwp.eu .

Dokumenty można również składać osobiście w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie, ul.Urbanistów 3.

Bezpłatny kurs umiejętności komputerowych ECDL dla osób niepełnosprawnych »

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się w kwietniu 2012r. bezpłatny kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym (ECDL core) dla osób niepełnosprawnych.

Kurs jest skierowany do wszystkich osób powyżej 16 roku życia. Zajęcia są prowadzone w ramach współpracy z Fundacją Apostolstwa Eucharystycznego Dzieci – Dzieciom.

Rekrutacja na kurs trwa do 31.03.2012r.

Zajęcia odbywają się:
-Edycja I: 17 do 30 kwietnia 2012 ( I zjazd),  15 do 28 maja 2012r.(II zjazd),
-Edycja II: 16 do 29 października 2012 ( I zjazd), 13 do 26 listopada 2012r. ( II zjazd).

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne: – posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z pomocy opiekunów (zależnie od stanu zdrowia i sprawności ruchowej).

Program obejmuje

 • bezpłatne szkolenie z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL core)- program kursu jest dostępny TUTAJ,
 • zajęcia rehabilitacji ruchowej – propozycja również dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • warsztatach psychologicznych lub pedagogicznych – propozycja również dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • zajęciach multimedialne w zakresie współtworzenia Internetowej Telewizji Niepełnosprawnych (ITN) program zajęć jest dostępny TUTAJ.  

Aby zgłosić się na zajęcia należy wypełnić i dostarczyć kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, test kwalifikacyjny dostępny TUTAJ oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej informacji udziela:
Fundacja Dzieci – Dzieciom
Strachów 54; Nadliwie
05-281 Urle
Tel. 25 624 04 07
e-mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com.

Bezpłatne kursy umiejętności komputerowych ECDL w Człuchowie »

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się w marcu 2012r. bezpłatny kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych podstawowy (ECDL core).

Rekrutacja na kurs trwa od 01.02.2012r. do 29.02.2012r. Kurs trwa od 13.03.2012r. do 24.05.2012r.

W ramach kursu uczestnicy zyskają wiedzę na temat:

 • Praktycznego zastosowania sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania pod kątem potrzeb użytkownika.
 • Społecznych i psychologicznych skutków stosowania technologii informatycznej.
 • Zasad bezpieczeństwa pracy w sieciach i ochroną praw autorskich.

Dokładny program zajęć można znaleźć  TUTAJ.

Kurs jest realizowany we współpracy z firmą Syntea S.A (dawniej MCSK Sp z o.o.), której doświadczona kadra trenerska gwarantuje wysoki poziom zajęć. W ramach spotkań zrealizowanych zostanie 120 godzin zajęć.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia które przyjdą przed datą rozpoczęcia naboru nie bedą brane pod uwagę.

Do udziału w kursie zapraszamy osoby niepełnosprawne.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny wypełnić i dostarczyć kwestionariusz .

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 59 834 11 68. Materiały prosimy przesłać faksem na numer 59 834 11 68 lub mailem na adres czluchow@wsptwp.eu.

Dokumenty można również składać osobiście w dziekanacie Uczelni w Człuchowie- Osiedle Witosa 20.

Zakończenie zapytanie ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie w I kwartale 2012 roku akredytowanego szkolenia dla kadry zarządzającej Uczelni w zakresie PRINCE 2 Foundation i Practitioner, wraz z egzaminami »

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, zakończyła postępowanie w formie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie w I kwartale 2012 roku akredytowanego szkolenia dla kadry zarządzającej Uczelni w zakresie PRINCE 2 Foundation i Practitioner, wraz z egzaminami.  (Słownik główny CPV: 80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne)

Termin składania ofert upłynął 18.11.2011r. o godzinie 12:00.

Oferta, która spełnia wszystkie wymagania WSP TWP w Warszawie oraz uzyskała największą liczbę punktów jest propozycja firmy OMEC Sp. z o.o.

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy