Stypendia

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych »

Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” zakończyło nabór podań o przyznanie stypendiów naukowych.

Do biura Projektu wpłynęło 6 wniosków o stypendium doktorskiego, 5 podań o przyznanie stypendium dla adiunktów i 1 zgłoszenie o przyznanie stypendium profesorskiego.  Wnioski zostały zweryfikowane przez Komisję  stypendialną, która przeakzala stosowne rekomendacje do decyzji JM Rektora. Lista osób, które otrzymały stypendium zostanie umieszczona na stronie Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Konkurs stypendialny – III edycja (2011r.) »

Od 1 do 28 kwietnia doktoranci, adiunkci i profesorowie, zarówno związani zawodowo z WSP TWP w Warszawie, jak również nie związani umową o pracę lub umową cywilnoprawną z Uczelnią mogą starać się o przyznanie stypendium na projekty badawcze.

Pieniądze na stypendia są przyznawane w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Szczegóły dotyczące warunków udziału:

Dokumenty związane z przyznaniem stypendiów:

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia:

tel./faks 022 822 10 58,

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs stypendialny – II edycja (2010r.) »

Uprzejmie informujemy, że wyniki konkursu stypendialnego przeprowadzonego w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” zostaną ogłoszone do końca maja b.r.

Od 1 do 14 kwietnia doktoranci, adiunkci i profesorowie związani z zawodowo z WSP TWP w Warszawie mogą starać się o przyznanie stypendium na Projekty badawcze.

Pieniądze na stypendia są przyznawane w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Szczegóły dotyczące warunków udziału:

Dokumenty związane z przyznaniem stypendiów:

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia:

tel./faks 022 822 10 58,

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs stypendialny »

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie stawia sobie za cel rozwój nauki oraz swojej kadry dydaktycznej. Chcąc osiągnąć zamierzony cel w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” zostanie przyznanych 35 stypendiów dla naukowców. W ramach Projektu przeznaczono na ten cel 850 000 złotych, dzięki czemu każdy z naukowców, będzie mógł otrzymać, średnio, blisko 25 000 złoty na badania.

Konkurs stypendialny – I edycja (2009r.)

Dnia 19 czerwca br. zakończyła się I edycja konkursu stypendialnego dla doktorantów, adiunktów oraz profesorów. Jego Magnificencja, Rektor WSP TWP w Warszawie prof. dr hab. Julian Auleytner, na wniosek Komisji Konkursowej ds. przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie, przyznał stypendia naukowe w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Gratulujemy zwycięzcom, natomiast osoby, które nie otrzymały stypendium zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.
Warunki udziału w konkursie

Regulamin konkursu jest dostępny jest dostępny TUTAJ
Kwestionariusz osobowy jest dostępny TUTAJ

Studia podyplomowe
kursy i szkolenia
stae i praktyki
e-learning
niepelnosprawni
pracownicy